Duszpasterze

Proboszcz:
 
ks. kan. dr Zbigniew Gaczyński
 
Kapłani:
 
Ks. Michał Szeląg Wikariusz
 
ks. Marcin Adam Sajnóg Wikariusz
 
ks. mgr Robert Kowalczyk Wikariusz
 
ks. Dariusz Sadkowski Wikariusz
 
ks. prał. Edmund Marcinkiewicz Rezydent
 
ks. mgr Sławomir Wojciech Szustak Rezydent 
 
ks. Krzysztof Wabik Rezydent
 
Ks. kan. Tadeusz Kłymenko Rezydent